Rekordy České republiky

Osmdesát přírodních rekordů České republiky na jedné stránce. Jednotlivé nej… jsou zařazeny v kategoriích: živočichové, rostliny a houby, povrch, počasí, propasti a jeskyně.

Živočichové

Nejvyšší i největší zvíře

Zubr evropský (Bison bonasus). Samec zubra je 290 cm dlouhý, váží 530–920 kg a jeho kohoutková výška dosahuje 180–195 cm. Zubr je největší volně žijící přežvýkavec v Evropě.

Nejvyšší i největší zvíře – zubr evropský (Bison bonasus)

Nejmenší savec

Rejsek malý (Sorex minutus) váží 2 – 7 g, vysoký je pouze 0,9 až 1,2 cm a celková délka hlavy s tělem se pohybuje mezi 4,3 až 6,4 centimetry a délka ocasu od 3,1 do 4,9 centimetrů.

Nejmenší savec: rejsek malý (Sorex minutus) Autor: Polandeze

Největší všežravec

Prase divoké (Sus strofa) je nepřežvýkavý sudokopytník vážící až 300 kg (v průměru však činí 50–90 kg) a dorůstají délky 120–180 cm a v kohoutku měří 55–100 cm. Prase divoké má skvěle vyvinutý čich a sluch, jeho nejhůře vyvinutým smyslem je zrak. Je nejrozšířenějším zástupcem celé své čeledi. Patří mezi nejrozšířenější pozemské savce. V současnosti je prase divoké (v České republice) druhý nejvíce lovený druh srstnaté zvěře.

Největší všežravec: prase divoké (Sus strofa)

Největší hlodavec

Bobr evropský (Castor fiber) je po kapybaře největším hlodavcem na světě. Je až jeden metr dlouhý a dospělí jedinci váží běžně 25 kg (maximálně 40 kg). Nejvyšší věk bobra je přibližně 35 let. Nejčastěji kácejí kmeny s průměrem 5–8 cm, ale poradí si i s kmenem 70 cm v průměru.

Největší hlodavec: bobr evropský (Castor fiber)

Největší šelma

Medvěd hnědý (Ursus arctos) je naše, ale i evropská největší šelma. Spolu s medvědem ledním jde o vůbec největší recentní druh suchozemského predátora. Dosahuje hmotnosti až 100 – 800 kg a délka těla 2 až 4 metrů. Je to všežravec. V současnosti na našem území medvěd hnědý trvale nežije, ale nejhojnější je na moravské straně Karpat (např. v Javorníkách nebo Moravskoslezských Beskydech), kam proniká ze Slovenska.

Největší šelma: medvěd hnědý (Ursus arctos)
 • Největší lavicovitá šelma – jezevec lesní (Meles meles) váží až 20 kg, měří 60 – 85 cm.
 • Největší vodní šelma – vydra říční (Lutra lutra) měří až 1,3 m.
 • Největší psovitá šelma – vlk obecný (Canis lupus) je až 1,5 m dlouhý a až 80 kg těžký.
 • Největší kočkovitá šelma – rys ostrovid (Lynx lynx) tělo má až 130 cm dlouhé a váží až 36 kg.

Největší pták

Labuť velká (Cygnus olor) má délka těla 145 až 160 cm, rozpětí křídel okolo 235 cm a hmotnost se pohybuje mezi 8 až 12 kg. Labuť je částečně tažný pták; evropské populace migrují především do severní Afriky, asijské do střední a jižní Asie. V současné době v České republice pravidelně hnízdí zhruba 600 – 700 párů labutí.

Největší pták: labuť velká (Cygnus olor)

Největší dravý pták

Orel mořský (Haliaeetus albicilla) je největší evropský orel a největší dravec vyskytující se v Česku. Délka jeho těla dosahuje 76–92 cm a v rozpětí křídel měří 190–240 cm. Hmotnost u samce je cca 4 kg, u samice 7 kg.

Největší dravý ptákv ČR: orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Největší sova

Výr velký (Bubo bubo) je velký mohutný pták a jedna z největších sov vůbec. Samice je těžší než samec a má větší rozpětí křídel 160 až 188 cm při délce těla 60 – 75 cm.

Největší sova České republiky: výr velký (Bubo bubo)

Největší datlovitý pták

Datel černý (Dryocopus martius), dorůstá délky 40–46 cm, v rozpětí křídel měří 67–73 cm a dosahuje hmotnosti 250–370 g. Je nezaměnitelný, celý černý, s bělavým okem a zobákem.

Největší datlovitý pták: datel černý (Dryocopus martius)

Největší pěvec

Krkavec velký (Corvus corax) je největším pěvcem České republiky. Dorůstá velikosti kolem 50 centimetrů a hmotnosti 1,5 kilogramu. Je chráněný zákonem jako ohrožený druh.

Největší pěvec: krkavec velký (Corvus corax)

Nejtěžší nelétavý pták

Drop velký (Otis tarda), je velký a mohutný pták, který se řadí mezi nejtěžší ptáky na světě. Hmotnost samce se pohybuje v rozmezí 9–18 kg (někde uváděno až 20-21kg), samice 3,5–7 kg. Zajímavostí je, že drop velký se vzácně vyskytuje i na našem území, přilétá sem ze sousedního Rakouska. Jednoho z nejtěžších létavých ptáků na světě tak můžete s trochou štěstí zpozorovat i nás.

Nejtěžší nelétavý pták: drop velký (Otis tarda)

Nejmenší pták v ČR

Český a zároveň evropský nejmenší ptáček (a pěvec) je králíček obecný (Regulus regulus). Délka těla je pouhých 9 cm a hmotnost se pohybuje kolem 5 g.

Nejmenší pták v ČR: králíček obecný (Regulus regulus), Autor: Cj Hughson

Nejmenší sova

Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) je nejmenší sovou Evropy a zároveň nejmenší sovou vyskytující se v ČR. Měří pouhých 16 cm a rozpětí jeho křídel dosahuje 34-45 cm.

Nejhojnější dravý pták

Poštolka obecná (Falco tinnunculus) je zástupce z řádu sokolů. Rozpětí křídel se pohybuje v rozmezí 70–80 cm. Na obloze má viditelně špičatá křídla, často žije ve městech.

Nejrychleji létající pták

Rorýs obecný (Apus apus) je malý stěhovavý pták z řádu svišťounů (Apodiformes) a patřící k nejlepším letcům vůbec. Létá průměrnou rychlostí 35 km/h, ačkoli může dosáhnout i rychlosti přesahující 200 km/h.

Nejpestřejší pták

Ledňáček říční (Alcedo atthis) je průměrně 16,5 cm velký pták z čeledi ledňáčkovitých (Alcedinidae). Je velmi výrazně zbarvený s oranžovou spodinou a modrým hřbetem, křídly a temenem. Výrazným znakem je také jeho nápadně dlouhý zašpičatělý zobák. Pro své krásné zbarvení je nazýván létajícím drahokamem.

Nejpestřejší pták: ledňáček říční (Alcedo atthis)

Největší netopýr v Česku

Netopýr velký je vedle netopýra rezavého největším netopýrem žijícím na našem území. Hlava s tělem u netopýra velkého má 6,5–8 cm; ocas 4,8–6 cm; hmotnost 18–45 g, což je pro srovnání o něco větší velikost než má vlaštovka. Rozpětí křídel je až 37 cm.

Nejmenší netopýr – netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus) váží jen 4 – 7 g, tělo má dlouhé 4 cm.

Největší ryba

Sumec velký (Silurus glanis) je největší sladkovodní ryba v ČR a také naše největší dravá ryba. Největší exempláře v ČR chytají rybáři v přehradních nádržích na Vltavě. Přesto nepřesahují sto kilogramů váhy a délku dva a půl metru.

https://www.youtube.com/watch?v=qrW5g7wVEl8

Hospodářsky nejdůležitější ryba

Kapr obecný (Cyprinus carpio) je velká ryba pochází z povodí Černého moře a Kaspického jezera. Podle statistik MZeČR bylo v ČR roku 2002 vyprodukováno 16 596 tun tržních kaprů (z celkem 19 209 tun tržních ryb).

Nejrychlejší ryba

Nejrychlejší rybou žijící v České republice je pstruh duhový.

Největší žába

Ropucha obecná (Bufo bufo) dorůstá až délky 12 cm a kromě toho že je největší, patří i mezi nejhojnější ropuchy na území Česka. Dospělý samec ropuchy je dlouhý 63–90 mm, samice je větší a měří obvykle 84–120 mm. Na jihu Evropy může dosáhnout délky až 20 cm.

Největší žába ČR: ropucha obecná (Bufo bufo)

Největší čolek

Čolek velký (Triturus cristatus) je robustní ocasatý obojživelník. Celková délka se pohybuje okolo 15 cm, někdy až 18 cm.

Nejnápadněji zbarvený obojživelník

Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) je středně velký ocasatý obojživelník, který dorůstá délky 18 až 28 cm. Nejčastěji se objevují mloci s černě zbarveným tělem se žlutými skvrnami nebo pruhy. Barevné skvrnění plní funkci varovnou a odrazující.

Nejnápadněji zbarvený obojživelník: mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)

Největší měkkýš

Škeble rybničná (Anodonta cygnea) je velká 15 až 22 cm. Je to největší druh měkkýše v České republice. Obývá klidné bahnité vody, větší rybníky, tůně, slepá či pomalu tekoucí říční ramena a velké bažiny.

Největší plž

Slimák největší (Limax maximus) je druh velkého plže, dlouhý až 17 centimetrů, který se po bouřce objevuje v lesích a zahradách. V malé míře může škodit i na zahradách či polích. Zemědělství naopak prospívá tím, že příležitostně požírá menší druhy plžů, jako je například velmi škodlivý plzák španělský.

Nejkrásnější plž

Modranka karpatská (Bielzia coerulans) měří 12 až 16 cm. Dospělí jedinci jsou obvykle modře zbarvení, spektrum vybarvení se však pohybuje od fialové přes sytě modrou až k azurové či tyrkysové, jenž může mít i zelený nádech.

Největší korýš

Rak říční (Astacus fluviatilis) je náš původní a nejhojnější rak. Dorůstá délky až 25 cm. Žije v tekoucí vodě, je velmi citlivý na její znečištění a je proto indikátorem čistoty vodních toků.

Nejdelší had

Užovka stromová (Elaphe longissima) obvykle dosahuje kolem jednoho metru délky, občas lze ale zahlédnout i dvoumetrový exemplář. Nejdelší jedinec měřil 225 centimetrů. Kořist usmrcuje udušením. Vyskytuje se na jižní Moravě a v Českém středohoří.

Nejjedovatější had

Zmije obecná (Vipera berus) je jediným jedovatým hadem České republiky. Je to relativně malý had, dospělé samice dorůstají délky až 60–75 cm, samci však většinou do 60 cm.

Zmije obecná (Vipera berus) je jediným jedovatým hadem České republiky.

Nejběžnější had

Užovka obojková (Natrix natrix) je nejrozšířenější evropský nejedovatý had z čeledi užovkovitých (Colubridae), podčeledi Natricinae a rodu Natrix. V České republice je nejhojnějším druhem hada. Žije především v blízkosti vody. Živí se hlavně obojživelníky a rybami.

Největší pavouk

Největším pavoukem České republiky (i Evropy) je slíďák tatarský (Lycosa singoriensis). Samice slíďáka dosahuje velikosti téměř 4 cm.

Nejhojnější a nejznámější pavouk

Křižák obecný (Araneus diadematus) je charakteristickým svým křížem a obývá zvláště lesy a zahrady, lze se s ním setkat i v otevřených krajinách, pokud nejsou zcela odlesněné. Křižáci tkají charakteristické kolové pavučiny velmi pravidelných tvarů. Stejně jako většina pavouků má jedovou žlázu, ovšem kousnutí křižákem není pro člověka životu nebezpečné.

Jediný vodní pavouk

Vodouch stříbřitý (Argyroneta aquatica) je jediný známý vodní pavouk. Protože neumí přijímat rozpuštěný kyslík ve vodě, staví si zvláštní síťové klece ve spleti vodních rostlin, v nichž ve vzduchové bublině schraňuje kyslík k dýchání. Jde o jednoho z mála druhů pavouků, jejichž samečci (10–15 mm) jsou větší než samičky (8–9 mm).

Nejjedovatější hmyz

Za nejjedovatějšího brouka v ČR je považován 12 až 20 mm velký podlouhlý brouk puchýřník lékařský (Lytta vesicatoria), známý též jako španělská muška.

Největší vážka

Šídlo královské (Anax imperator) je naší největší vážkou. Šídlo královské je dlouhé 7 – 8 cm a rozpětí křídel má 9 až 11 cm.

Největší motýl

Martináč hrušňový (Saturnia pyri) je největším druhem motýla (co se velikosti týče) nejen v České republice, ale i v celé Evropě. Tento kriticky ohrožený druh dosahuje rozpětí křídel až 12 cm.

Martináč hrušňový – největší motýl ČR a Evropy

Největší denní motýl

Bělopásek topolový (Limenitis populi) je největším druhem denního motýla v ČR. Rozpětí jeho křídel může dosáhnout až 8 cm.

 • Nejmenší motýli – drobníčci, například drobníček javorový má rozpětí křídel jen 3 mm.
 • Nejmenší blanokřídlý hmyz – drobněnka nejmenší (Trichgramma minutum) je velká 0,9 – 1,1 mm.
 • Největší vodní brouk – vodomil černý (Hydrous piceus) je dlouhý až 4 cm.
 • Největší brouk – roháč obecný (Lucanus cervus) s kusadly měří až 10 cm.

Rostliny a houby

Nejvyšší strom

Nejvyšší a pravděpodobně i nejobjemnější strom v Česku roste v malé a nenápadné vesničce Vlastiboř na Jablonecku. Jedná se o douglasku tisolistou. Strom od špičky po patu měřil (v roce 2014) 64,1 metrů a kmen jeho má v průměru 125 cm.

Nejstarší strom

Vilémovický tis, botanici odhadují jeho stáří na 1,500 až 2,000 let. Roste ve Vilémovicích u Ledče nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Je tedy daleko starší než obec Ledeč nad Sázavou, kde se nachází. Obvod tohoto tisu je 345 cm

Nejrychleji a nejpomaleji rostoucí strom

Olše lepkavá (Alnus glutinosa) dorůstá výšky zhruba 30 metrů, ve stáří 10 let je již 4 m vysoká, zatímco nejpomaleji rostoucí tis jen 0,7 m.

Nejnižší dřeviny jsou vysokohorské vrby, mohou být je 3 – 8 cm vysoké.

Nejmenší semínka z jehličnatých stromů má modřín (do 1kg se jich vejde 220 000), z listnatých stromů bříza (do 1kg se vejde 6 600 000 semínek).

Nejvyšší tráva

Rákos obecný (Phragmites communis) je vytrvalá, 1 – 4 m (ale někdy až 6 m) vysoká tráva. Svými rychle rostoucími bohatě větvenými oddenky vytváří husté souvislé porosty zvané rákosiny.

Nejvyšší tráva: rákos obecný (Phragmites communis)

Nejmenší rostlina

Drobnička bezkořenná (Wolffia arrhiza) je vodní silně redukované rostlina velká pouze asi 3 mm.

Nejjedovatější rostlina volně rostoucí v ČR

Oměj šalamounek (Aconitum plicatum Rchb., syn.: Aconitum callibotryon Rchb.) je vytrvalá, prudce jedovatá rostlina z čeledi pryskyřníkovitých. Patří mezi ohrožené druhy rostlin České republiky. Je to vytrvalá 50 až 150 cm vysoká bylina.

Největší jedlá houba

Pýchavka obrovská (Langermannia gigantea) plodnice váží 10 i více kilo a měří 10 až 50 cm. Vojtěch Čechura z Kladrub nalezl pod Kladrubským klášterem houbu z čeledi pýchavkovitých po obvodu měřící 122 cm a o hmotnosti 9 kg. Z pýchavky se připravilo přes 100 řízků a najedla se celá nálezcova osmičlenná rodina. Houba byla zaregistrována do České databanky rekordů Agentury Dobrý den, spravující Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov, dne 27. listopadu 2017. Zdroj: www.dobryzden.cz

Nejvyšší bedlovitá houba

Bedla vysoká (Macrolepiota procra) je jedlá a velmi chutná stopkovýtrusná houba z čeledi pečárkovité, vysoká až 40 cm. Roste hojně v listnatých i jehličnatých lesích, převážně na prosvětlených okrajích a mýtinách.

Nejvyšší bedlovitá houba: bedla vysoká (Macrolepiota procra)

Nejjedovatější houba

Muchomůrka zelená (Amanita phalloides) má na svědomí až 98% všech úmrtí způsobených otravou jedovatých hub. Je považována za nejjedovatější a nejnebezpečnější houbu Evropy a Severní Ameriky. Je nejen prudce jedovatá, ale navíc se první příznaky otravy objevují až v okamžiku, kdy je jed vstřebán v organismu a jsou již těžce zasaženy důležité orgány (zejména játra). Amatérští houbaři ji mohou zaměnit se žampiony a dalšími druhy jedlých hub.

Povrch

Nejvyšší hory ČR

 • Sněžka 1 603 m (Krkonoše)
 • Luční hora 1 555 m (Krkonoše)
 • Studniční hora 1 554 m (Krkonoše)
 • Vysoké kolo 1 509 m (Krkonoše)
 • Praděd 1 492 m (Hrubý Jeseník)
 • Stříbrný hřbet 1 490 m (Krkonoše)
 • Violík 1 472 m (Krkonoše)
 • Vysoká hole 1 465 m (Hrubý Jeseník)
 • Malý Šišák 1 439 m (Krkonoše)
 • Kotel 1 435 m (Krkonoše)
 • vice na nejvyšší hory České republiky
Sněžka

Nejvyšší přírodní bod – bod na česko-polské státní hranici 3,5 m od polského vrcholu Sněžky v Krkonoších, 1603,2 m

Přírodní bod s nejmenší nadmořskou výškou – hladina řeky Labe na hranici s Německem u Hřenska, 115 m n.m.

Nejmohutnější řeka – Labe, jeho průtok je u Hřenska průměrně 308 m3/s (pozn. druhá v pořadí Vltava má 151 m3/s).

Největší a nejhlubší jezeroČerné jezero na Šumavě, plochu hladiny má 18,4 ha a hloubku 39,8 m

Rybník s největší plochou hladiny – Rožmberk (u Třeboně)

Nejdelší, nejhlubší a nejobjemnější rybník

Staňkovský rybník je 6 km dlouhý, 18 m hluboký a zadržuje až 6 600 000 kubíků vody. Rybník byl založen Mikulášem Ruthardem z Malešova v roce 1550 především kvůli povodním na Koštěnickém potoce. Plní tedy obdobnou retenční funkci jako Rožmberk. Původně se rybník jmenoval Soused, později Velký Bystřický. Je možné, že původně zde bylo jezero přehrazené skálou, do níž byla vylámána štola pro výpust

Nejvyšší vodopád

Pančavský vodopád (německy Pantschefall) je vodopád v obci Špindlerův Mlýn v Královéhradeckém kraji. Jedná se o nejvyšší vodopád v Česku. Měří 148 metrů a nachází se na východním svahu v horní závěrečné části Labského dolu v Krkonoších.

Nejteplejší minerální pramen – Vřídlo v Karlových Varech, 72°C

Počasí

 • Nejvyšší naměřená teplota: 40,4 °C (20.8. 2012, Dobřichovice)
 • Nejnižší naměřená teplota: -42,2 °C (11. 2. 1929, Litvínovice)
 • Nejvyšší průměrný roční úhrn srážek: 1 705 mm (Jizerské hory)
 • Nejnižší průměrný roční úhrn srážek: 410 mm (Žatec)
 • Nejsilnější náraz větru: 216 km/h (19. 1. 2007, Sněžka)

Propasti a jeskyně

Největší a nejdokonaleji vyvinuté krasové území – Moravský kras se rozprostírá na území přibližně 25 km dlouhém a 3-5 km širokém, od Brna ke Sloupu a Holštejnu.

Nejdelší jeskyně – Amatérská jeskyně se nachází v CHKO Moravský kras v prostoru mezi propastí Macocha, obcemi Sloup a Holštejn. Tento jeskynní systém je se svými téměř 45 kilometry nejdelším jeskynním systémem ve Střední Evropě.

Nejhlubší propast – Hranická propast, která je nejhlubší zatopenou propastí světa. Více na: hranickapropast.cz

Největší podzemní dóm – Obří dóm v Moravském krasu. Rozměry dómu jsou 75 x 20 x 70 m.

Nejteplejší jeskyně – Zbrašovské aragonitové jeskyně s celoroční teplotou 14 °C. Relativní vlhkost vzduchu je zde okolo 98 %.

Nejnavštěvovanější jeskyně a nejdelší zpřístupněná trasa – Punkevní jeskyně

Nejmohutnější propast – Macocha, hloubka suché části 138 metrů a dalších 30 metrů hloubka jezírka

Mohlo by vás zajímat:

https://www.rekordy-prirody.cz/rekordy-rakouska/