Největší pták na světě

Na světě je známo asi 10 000 druhů žijících ptáků a 2 000 již vymřelých (fosilních) druhů. Jaký z nich je největší, nejtěžší a který má největší rozpětí křídel na světě? To vše se dozvíte v tomto článku. Zajímavostí je, že největší ptáci převyšují svojí hmotností ty nejmenší jen asi 45tisíckrát. U létavých forem ptáků je to pouze 10tisíckrát. U savců je tento vztah v poměru 1 : 60 miliónům. Rozdíly ve velikosti ptáků nejsou tedy „tak velké“ jako např. zmíněných savců nebo plazů.

Největší žijící pták

Největším žijícím ptákem světa je samec pštrosa dvouprstého (Struthio camelus). Samci dosahují výšky 210–275 cm (samice 175–190 cm). Hmotnost tohoto nelétavého ptáka může dosáhnout až 150 kg.

Na foto: Samec pštrosa dvouprstého
Na foto: Samec pštrosa dvouprstého

Domovinou pštrosa dvouprstého jsou savany, polopouště a pouště subsaharské Afriky. Živí se travinami, zrním, listy, květy, ovocem a hmyzem. Pštrosi jsou ale kvůli chutnému masu, vejcím, peří a kůži chováni po celém světě. Výhodou chovu pštrosů je také to, že mají nejmenší poměr množství krmiva k hmotnostnímu přírůstku. Ze 3,5 kg krmiva mají přírůstek 1 kg živé váhy (dobytek má tento poměr 6 : 1).

Pštros dvouprstý má mnohá další nej…

 • pštros je pták s nejdelším krkem
 • má největší oči ze všech žijících suchozemských tvorů
 • mají nejsilnější komerčně využitelnou kůži
 • snáší největší a nejtěžší vejce ze všech žijících ptáků

Vejce pštrosů mají obvyklé rozměry 16 × 13 cm a váží jako 30 vajec slepičích, tedy kolem 1,5 kg. Díky těmto rozměrům se jedná zároveň o největší známou současnou buňkou na světě. Snůška jedné samice obsahuje 12 až 16 vajec. Do jednoho hnízda o průměru přes jeden metr klade většinou ale více samic. Celkový počet vejcí v jednom hnízdě se může vyšplhat až na 70 kusů!

Druhým největším ptákem je kasuár přilbový. Dospělý kasuár přilbový má průměrnou výšku 1,5 až 1,8 m a samice mohou mít výjimečně i přes dva metry. Kasuáři váží okolo 70 kg (samice jsou větší a pestrobarevnější než samci).

Foto: Kasuár
Na foto: Kasuár na procházce 🙂

Třetí největší pták je Emu s výškou 150–190 cm a hmotností 20–55 kg.

Foto: pták emu a jeho vejce
Na foto: pták emu a jeho vejce

Albatros – pták s největším rozpětím křídel

Rozpětí křídel albatrosů stěhovavých je v průměru kolem 3,1 m. To největší ověřené přitom ale činí úctyhodných 3,63 m.

Albatros
Na foto: Albatros v letu

Hmotnost těchto elegantních ptáků se pohybuje kolem 15 kg. Málokdo ví, že albatros stěhovavý je poměrně dlouhověký pták, může se totiž dožít až 80 let!

Hned za albatrosem je s rozpětím (až 320 cm) pelikán. Dalšími ptáky s velkým rozpětím jsou kondor velký, sup hnědý (rozpětí 3 m) a orel mořský s 2,5 m.

Orel mořský je největší evropský orel a největší dravec vyskytující se v Česku. Délka jeho těla dosahuje až 90 cm. Největšími zimovišti orla mořského jsou Novomlýnské nádrže na jižní Moravě, kde lze pozorovat až 60 ptáků, a Třeboňsko (pravidelně zde zimuje 40-50 jedinců).

Nejtěžší létaví ptáci

Drop velký (Otis Tarda) je velký a mohutný pták, který se řadí mezi nejtěžší ptáky na světě. Vyznačuje se výrazným pohlavním dimorfismem. Samec dorůstá délky 90–105 cm a v rozpětí křídel měří 210–240 cm. Samice je výrazně menší, s délkou těla 75–85 cm a rozpětím křídel 170–190 cm. Hmotnost samce se pohybuje v rozmezí 9–18 kg (někde uváděno až 20-21kg!), samice 3,5–7 kg. Zajímavostí je, že drop velký se vzácně vyskytuje i na našem území, přilétá sem ze sousedního Rakouska. Jednoho z nejtěžších létavých ptáků na světě tak můžete s trochou štěstí zpozorovat i nás.

Foto: Drop velký - samec
Na foto: Drop velký – samec

Dalším velmi těžkým létavým ptákem je pelikán (Pelecanus). Pelikáni mohou dosáhnout váhy až 15 kg. Délka od špičky zobáku po konec ocasu bývá podle druhu od 105 do 188 cm.

Pro srovnání zde ještě uvedu informace o labuti. Labuť velká (Cygnus olor) patří mezi největší ptáky v Česku. Délka jejího těla se pohybuje v rozmezí mezi 145 a 160 cm. Rozpětí křídel je cca 235 cm. Hmotnost labutí se pohybuje okolo 8 – 12,5 kg.

Další nej… z říše žijících ptáků

 • největší dravý pták: sup hnědý (14 kg, 119 cm, 3 m rozpětí)
 • největší pěvec v ČR: krkavec velký
 • největší sovy: výr velký a výr Blakistonův
 • největší papoušek: ara hyacintový
 • nejtěžší papoušek: kakapo soví
 • největší tučňák: tučňák císařský
 • největší holubovitý: korunáč vějířový

Do této chvíle jsme se bavili o rekordech z ptačí říše u žijících druhů. Známe ale mnohem větší druhy ptáků, než co žijí na planetě Zemi dnes.

Největší známý pták na planetě Zemi

Největší byl pták moa (Dinornithiformes). Moa byli obří nelétaví ptáci, kteří žili na Novém Zélandu. Na rozdíl od ostatních běžců ale neměli křídla. Z patnácti druhů lišících se velikostí je nejznámější Dinornis robustus a Dinornis novaezelandiae. Tyto druhy dosahovali výšky asi 3,6 m a váhy 250 kg (moa na Wikipedii)

Na obr.: Lov ptáků moa

Madagaskarští běžci řádu Aepyornithiformes – nazývaní „sloní ptáci“. Byli sice nižší (3 m), ale těžší (350-500 kg) a snášeli také vůbec největší vejce která kdy byla nalezena, velká 25 × 34 cm a těžká 10 kg (odpovídá sedmi pštrosím vejcím). Aepyornis žili výhradně na Madagaskaru.

Na foto.: Vejce slepičí a sloního ptáka.

Největší z vyhynulých létavých ptáků

Pelagornis sandersi. Byl to vůbec největší pták, který kdy dokázal létat. Rozpětí jeho křídel se pohybovalo mezi šesti až sedmi a půl metry. Průměrnou váhu obřího letce paleontologové odhadují na 22 kilogramů. Žil před více než 25 miliony lety.

Na obr.: Srovnání největšího létajícího ptáka Pelagornis sandersi s dnešními ptáky. Vlevo rozpětí kondora kalifornského, vpravo albatros královský