Největší papoušek na světě

Největší papoušci světa jsou z rodu Ara. Jedná se o tyto: Ara hyacintový, Ara zelenokřídlý a Ara ararauna.

Ara hyacintový (Anodorhynchus hyacinthinus) je největším papouškem schopným letu. Největší nelétavý a zároveň nejtěžší papoušek je Kakapo soví (Strigops habroptila).

Ara hyacintový je celý modrý, pouze kolem očí a na bradě má žlutou barvu. Dorůstá velikosti až 100 cm a váží kolem 1200 gramů. Průměrná délka života se odhaduje na 60 let. Ara hyacintový patří mezi nejinteligentnější ptačí druhy. Je velmi společenský, nejčastěji létají po párech nebo v malých skupinkách. V pozdních odpoledních hodinách se také pravidelně shromažďují stále na stejných místech.

Potravou pro největší papoušky světa jsou plody a ořechy různých palem a ovoce. Jsou známy případy, kdy byli pozorováni při požírání vodních šneků. Jejich silný zobák je uzpůsoben k otevírání tvrdých ořechů a dokáží rozlousknout i kokosový ořech. Ara hyacintový má (oproti ostatním arům) zobák bez známek zubovitých výstupků na okrajích. Díky tomu také získal celý rod Anodorhynchus název (an = žádný, odo = zub, rhynchus = nos).

Původně ara hyacintový obýval velké oblasti deštných pralesů Jižní Ameriky v hojném počtu, ale ničení jeho životního prostředí a nelegální odchyt ptáků způsobilo, že dnes přežívá ve třech oddělených populacích, v jižní Brazílii, východní Bolívii a v severovýchodní Paraguayi. Od roku 1987 je zapsán ve druhém dodatku seznamu CITES – úplný zákaz volného obchodování. V roce 2014 byl přeřazen z kategorie „ohrožený“ (EN) do kategorie „zranitelný“ (VU). V posledních letech jeho populace díky důsledné ochraně stoupá. Nelegální obchod v Brazílii, který pokračoval i přes zákaz CITES, vyšponoval cenu arů hyacintových na současných 250 000 – 300 000 Kč za jeden kus. Odchovat „modré krále zelené Brazílie“ se však daří i chovatelům v ČR, a tak se snad můžeme těšit z toho, že ara hyacintový bude zase jednou hojný.

Chcete-li vidět největšího papouška na světě a nemáte štěstí na chovatele poblíž místa bydliště, můžete se vydat do některé z našich ZOO. V České republice jej chová např. ZOO Liberec, ZOO Zlín, ZOO Ostrava nebo ZOO Jihlava.

Rod ara zahrnuje i další velké papoušky. Ara zelenokřídlý (Ara chloroptera) dorůstá až 90 cm a Ara ararauna (Ara ararauna) až 86 cm. Na fotografii níže můžete oba tyto druhy vidět pospolu. Ani v přírodě není tento pohled vzácný, neboť místa výskytu těchto druhů se překrývají.

Ara zelenokřídlý a Ara ararauna se vyskytuje v tropických deštných lesích, otevřených krajinách i horských oblastech Jižní Ameriky od Panamy po severní Argentinu, Paraguay a jihovýchodní Brazílii.

Největší známý papoušek v dějinách

Největšího papouška (respektive jeho ostatky) objevili australští paleontologové na Novém Zélandu. Pojmenovali ho Heracles inexpectatus (neočekávaný Herakles) a na Zemi žil přibližně před 19 miliony lety.

Rekonstrukce obřího papouška Heracles inexpectatus, Autor: Brian Choo, zdroj: Flinders University

Heracles je více než dvakrát větší než současný nejtěžší papoušek světa. Odhaduje se, že vážit okolo sedmi kilogramů a na výšku měřil jeden metr.

Mohlo by vás zajímat:

Nejtěžší papoušek světa