Křivý les: Tajemství ohnutých borovic v Polsku

Nedaleko města Gryfino v obci Nowe Czarnowo v severozápadním Polsku, se nachází neobyčejný háj borovic. Zhruba 80 vzrostlých borovic, jejichž kmeny se nad zemí prudce ohýbají v téměř pravém úhlu a po 1 až 3 metrech se opět narovnávají do vzpřímené polohy.

Zvláštností je, že veškeré pokřivené borovice směřují svým ohybem jednotně na sever. Tato podivná formace připomínající obrovské písmeno „J“ obklopená normálními rovnými stromy bezpochyby upoutá každého návštěvníka.

Przemysłowa 25, 74-105 Nowe Czarnowo, Polsko
GPS: 53.214149, 14.475814

Teorie vzniku Křivého lesa

Ačkoliv přesný původ tohoto pozoruhodného jevu zůstává stále obalen tajemstvím, existuje hned několik teorií, které se snaží vysvětlit, jak mohlo k tak bizarnímu zakřivení stromů dojít. Některé z nich jsou racionální, jiné zase poněkud „za hranicí reality“.

Umělé tvarování pro speciální účely

Jako nejpravděpodobnější se jeví vysvětlení, že stromy byly úmyslně a řízeně deformovány samotnými lesníky, kteří zde stromky vysadili a následně je v raném věku ohnuli do požadovaného tvaru. Tato praxe byla v severní Evropě poměrně běžná, neboť přirozeně pokřivené dřevo se hojně využívalo při stavbě lodí a výrobě nábytku. Dokladem jsou i staré příručky lodních stavitelů, které zmiňují pěstování zakřivených dubů pro zpevnění lodních trupů.

Následek válečných útrap?

Oblíbenou teorií je, že ke zkřivení stromů došlo během druhé světové války, kdy tudy v roce 1939 při německé invazi projížděly těžké tanky a svými pásy poničily mladé výhonky stromků natolik, že se dále již nemohly vyvíjet přirozeně. Tato varianta by vysvětlovala dobu vzniku deformace (borovice byly vysazeny kolem roku 1930) i jednotný směr ohybu všech borovic. Otázkou ale zůstává, proč by mělo být poškozeno jen toto malé zákoutí lesa.

Vliv extrémních povětrnostních podmínek

Kanadský vědec William Remphrey z University of Manitoba zase přišel s teorií, že za zvláštním tvarem borovic může stát silná sněhová vánice, při které se stromy pod tíhou sněhu prohnuly a zůstaly tak natrvalo deformované. I když je toto vysvětlení poměrně logické, stále neodpovídá na otázku, proč byl takto ovlivněn pouze jeden malý háj a nikoliv celý les.

Teorie gravitační anomálie

Jedna z méně pravděpodobných hypotéz přičítá vinu zvláštním gravitačním silám, které měly v dané lokalitě působit a ovlivnit tak směr růstu mladých borovic. Tato teorie je však naprosto nedoložená a pro vědce nepřijatelná.

Mimozemská teorie

A konečně tu máme i několik naprosto odvážných a zcela nepodložených hypotéz, které přičítají vinu mimozemské inteligenci. Ať už šlo o zásah UFO nebo záměrné tvarování pomocí nějaké pokročilé technologie, tyto teorie jsou čistě spekulativní a vědecky neobhájitelné.

Datování výsadby lesa

Ať už byla příčina vzniku Křivého lesa jakákoliv, jedno je jisté – všechny pokřivené borovice mají dnes přibližně stejný věk a výšku. To naznačuje, že ke zkřivení jejich kmenů muselo dojít v raném stadiu jejich růstu, zhruba 7-10 let po výsadbě.

Podle odhadů lesního hospodářství v Gryfinu byly podivné borovice vysazeny někdy v období mezi lety 1930 až 1945. Toto datování by korespondovalo s válečnou teorií, ale také s možností řízeného tvarování dřeva pro speciální účely.

Bohužel se nedochovaly žádné přímé písemné záznamy ani svědectví, které by objasnily skutečný původ tohoto nevšedního lesa. Lesníci a obyvatelé zdejšího kraje si tak mohou jen domýšlet, co vedlo k tak jedinečnému útvaru přírody na jejich území.

Turistická atrakce a chráněná lokalita

Křivý les se díky své výjimečnosti stal zajímavou turistickou atrakcí severozápadního Polska. Tato bizarní lokalita je dnes chráněnou přírodní památkou a každoročně tam míří tisíce návštěvníků.

I přes svůj malý rozměr pouhých 1,7 hektaru poskytuje Křivý les útočiště řadě vzácných živočišných druhů, jako jsou např. krahujci, káňata nebo vzácná želva bahenní. Proto je nutné respektovat ochranu tohoto unikátního přírodního útvaru.