Největší gejzír na světě

Ke vzniku gejzírů dochází za specifických hydrogeologických podmínek jen na několika místech na Zemi.

Mapa světa s vyznačenými místy výskytu gejzírů.
Mapa světa s vyznačenými místy výskytu gejzírů.

Gejzíry jsou spojené s vulkanicky aktivními oblastmi, jelikož žhavé magma pod povrchem dodává vodě teplo potřebné k přehřátí a vzniku gejzíru.

Nejvyšší aktivní gejzír na světě

Aktuálně nejvyšší aktivní gejzír na světě se nachází v Yellowstonském národním parku (USA). Gejzír se nazývá Steamboat („Parník“) a dokáže chrlit vodu až do výšky 90 metrů. Vodu soptí velmi nepravidelně a vzácně. Od roku 1991 vytryskl přibližně desetkrát. Rekordní výšky 90 m dosáhl v roce 1961 po sérii silných zemětřesení, k nimž došlo v roce 1959.

Steamboat ("Parník") dokáže chrlit vodu až do výšky 90 metrů.
Gejzír Steamboat („Parník“)

Největší známý gejzír všech dob

Úplně největší gejzír na světě se nacházel nedaleko města Rotorua na Novém Zélandu. Jeho erupce byly pozorovány až do výšky 460 m. Maořané mu dali název „Waimangu“ = „černá voda“, protože proudící voda z gejzíru obsahovala kousky okolních hornin a bahna. Gejzír Waimangu začal pravidelně tryskat v roce 1900. Fungoval po následující čtyři roky, až do 1. listopadu 1904, kdy sesuv půdy změnil hladinu podzemní vody, což vedlo k jeho zániku.

Erupce gejzíru Waimangu na dobové fotografii
Erupce gejzíru Waimangu na dobové fotografii

Nejznámější gejzír

Nejznámější gejzír na světě je Old Faithful z Yellowstonského národního parku. Proslavil se přesností a pravidelností. Tryská zhruba dvacetkrát za den s průměrnou výškou 44 metrů.

Jeden z nejznámějších gezírů na světe Old Faithful.
Gejzír Old Faithful z Yellowstonského národního parku.

Největší výskyt gejzírů

5 největších gejzírových polí na světě.

Národní park Yellowstone

Národní park Yellowstone je největší lokalita s výskytem gejzírů na světě, nachází se zde asi 300 až 500 gejzírů a tisíce horkých pramenů.

Pohled na část národního parku Yellowstone.
Národní park Yellowstone

Údolí gejzírů v Rusku

Údolí gejzírů v Rusku se rozkládá podél řeky Gejzernaj a nachází se zde přibližně 200 gejzírů. Většina gejzírů vyvrhuje vodu s párou pod ostrým úhlem a nikoliv kolmo, jak je běžné u ostatních lokalit na světě a pouze několik gejzírů má kolem ústí kužel z vysrážených hornin.

Údolí gejzírů v Rusku
Údolí gejzírů v Rusku; Autor: Robert Nunn pod licencí (CC BY-SA 2.0)

El Tatio v Chile

El Tatio v Chile je počtem gejzírů největší na jižní polokouli a třetí největší na světě. Pole kdysi čítalo 67 gejzírů a více než tři sta horkých pramenů. Jedná se o nejvýše položené gejzírové pole na světě (cca 4300 n.m.). Gejzírové fontány zde mají v průměru pouze 75 centimetrů. Nejvyšší zaznamenaná výška výronu byla 6 metrů.

Gejzír v El Tatio v Chile.

Taupo Volcanic Zone na Novém Zélandu

Taupo Volcanic Zone se nachází na severním ostrově Novém Zélandu a jedná se o oblast, která je 350 km dlouhá a 50 km široká. V tomto poli se nacházel největší známý gejzír všech dob „Waimangu“. Velké množství gejzírů zde bylo zničeno využíváním geotermální energie, ale i přes to se v oblasti ještě nachází několik desítek gejzírů, včetně největšího gejzíru na jižní polokouli Pohutu. Pohutu tryská cca dvacetkrát za den až do výšky 30 m.

Pohutu - největší gejzír na Novém Zélandu.
Pohutu – největší gejzír na Novém Zélandu.

Zajímavostí v oblasti Taupo je gejzír „Lady Knox“, který jako jediný na Novém Zélandu nemá maorské jméno. Gejzír Lady Knox chrlí vodu do výšky 10 – 20 m, každý den v 10:15. Přesného času je dosaženo kapáním povrchově aktivní látky do otvoru průduchu. Gejzír byl objeven v roce 1901 vězni z prvního otevřeného vězení na Novém Zélandu. Ti jako první zjistili, že pramen může vytrysknout přidáním mýdla do horké vody.

Gejzír Lady Knox chrlí vodu do výšky 10 - 20 m, každý den v 10:15.
Gejzír Lady Knox v Taupo Volcanic Zone na Novém Zélandu

Island

Na Islandu jsou gejzíry a horké prameny rozesety po celém ostrově. Velká část z nich je umístěna v oblasti Haukadalur, kde se nachází i gejzír „Geysir“, který tryská již od 14. století a který dal pojmenování všem gejzírům na světě. Poblíž se nachází nejaktivnější islandský gejzír Strokkur, který tryská téměř každých 10 minut až do výše okolo 20 metrů.

Gejzír Geysir a Strokkur vybuchují současně; Autor: Roger Goodman pod licencí (CC BY-SA 2.0)

Nejvyšší studený gejzír na světě

Nejvyšší studený gejzír na světě dosahuje výšky 30 – 64 metrů a najdeme ho na poloostrově Namedy v Rýnu poblíž Andernachu.

Nejvyšší studený gejzír na světě Andernach
Erupce gejzíru Andernach v roce 2009. Autor: Holger Weinandt pod licencí (CC BY-SA 3.0 DE)

Gejzír Andernach byl poprvé vyvrtán v roce 1903 na poloostrově Namedy v Rýnu poblíž Andernachu za účelem získávání oxidu uhličitého pro minerální vodu. V roce 1967 byl vrt po modernizaci na dálnici B 9 uzavřen ventilem. V roce 1990 přešlo vlastnictví poloostrova na město Andernach a roce 2001 byl do plynopropustné horniny vyvrtán další vrt na novém místě dále od silnice. Od 7. července 2006 gejzír pravidelně vyvěrá. Je napájen z 350 metrů hlubokého vrtu a v noci je z bezpečnostních důvodů uzavřen ventilem, ale přes den se nechává vybuchnout. Dne 9. listopadu 2008 byl gejzír Andernach oficiálně zapsán do Guinessovy knihy rekordů jako nejvyšší studenovodní gejzír na světě.

Co je to gejzír?

Gejzír je vyvrhování horké vody a páry podzemních pramenů v aktivních nebo nedávno aktivních vulkanických oblastech. Vodní erupce dosahují výšky i přes 50 m a často nastávají v pravidelných intervalech, potřebných k akumulaci vody v podzemních přívodových cestách a k jejímu přehřátí (příčina erupce). Z vod gejzíru se v jeho blízkosti ukládají různé vápnité nebo křemité usazeniny, tzv. sintry; křemitý sintr se nazývá gejzirit. (Prof. Jan Petránek)

Animace ukazující vznik vodní páry a následného výtrysku a opětovného naplnění rezervoáru.
Animace ukazující vznik vodní páry a následného výtrysku a opětovného naplnění rezervoáru.