Nejjedovatější rostlina

Nejjedovatější rostlinu světa můžete mít i na zahradě. Prodává se za pár korun jako nenáročná okrasná letnička. O jakou rostlinu jde?

Nejjedovatější rostlinou na světě je skočec obecný Ricinus communis. Ve své domovině (severovýchodní Afrika a jihozápadní Asie) dorůstá výšky až 8 m. V našich klimatických podmínkách dosahuje nejčastěji 3-4 m. Této výšky dosáhne skočec za jeden rok. Rostlina má zajímavé, dlanitě dělené načervenalé listy. Pěstuje se v zahradách a parcích jako ozdobná, solitérní a velmi dominantní rostlina.

(na foto: skočec obecný – Venezuela)

Plodem skočce je pichlavá ostnitá tobolka obsahující 1 až 2 cm velká semena. V době zrání obal puká a doslova z něj tyto semena vyskakují. Podle této vlastnosti také rostlina dostala své české jméno.

(na foto: tobolky obsahující jedovatá semena)

Skočec je z čeledi pryžcovitých. Bílé mléko vytékající z poraněných míst pryžcovitých dokáže způsobovat vyrážky, případně je přímo jedovaté. U skočce jsou však nejjedovatější jeho semena. Budete-li ho chtít pěstovat, dejte pozor, aby se nedostaly do rukou dětem. Pouhých pět semen při požití může přivodit dítěti smrt. U dospělého člověka je to kolem patnácti až dvaceti semen.

(na foto: semena skočce 1 až 2 cm velká)

Semena obsahují velmi nebezpečný ricin. Ricin je bílkovinný toxin, který funguje jako tzv. buněčný jed. Prochází přes buněčné membrány, inhibuje produkci některých základních bílkovin a to nakonec způsobí, že buňky odumřou. Lékařský výzkum sice doufal, že by se ricin mohl použít k likvidaci rakovinných buněk, ale většina expertů nakonec došla k závěru, že je to příliš nebezpečná látka na to, aby byla použita pro léčení lidí. No posuďte sami – tak nepatrná dávka, jakou 500 mikrogramů bezesporu je, je pro člověka smrtelně nebezpečná. „Ricin již nepatří mezi používané látky,“ říká doktor Nicolas Vogelzang, ředitel Nevada Cancer Institute. A dodává: „Většina výzkumníků se rozhodla opustit experimenty s ricinem, protože je pro lidi příliš nebezpečný.“ více na v článku na osel.cz

(na foto: plody skočce – nejjedovatější rostliny na světě)

Otrava se projevuje po dvou až třech hodinách příznaky podobnými chřipce. Ricin poškozuje játra, slezinu i ledviny. Jeden z nejprudších rostlinných jedů způsobuje shlukování červených krvinek v těchto orgánech a jejich následné selhání. Smrt nastává pátý až osmý den, pokud se postižené osobě nedostane lékařské pomoci. V případě otravy je nutné vyvolat zvracení (není-li spontánní), podat aktivní uhlí a dostatek tekutin a okamžitě přivolat lékařskou pomoc.

V tropech se skočec obecný nepěstuje jako okrasná letnička jako u nás, ale jako trvalka pro svoje užitné vlastnosti. Ze skočce se vyrábějí insekticidy, přípravky proti hlodavcům a repelenty. Tato rostlina je ale hlavně pěstována jako významná olejnina. Olej vylisovaný ze semen svařením (s vodou) ztrácí svoji jedovatost. Semena obsahují asi 50 % mastného oleje složeného hlavně z triglyceridů kyseliny ricinové. Velmi kvalitní ricinový olej se užívá jako velmi silné projímadlo, při výrobě kosmetických přípravků a používá se také jako motorový olej.

Nejjedovatější rostlina volně rostoucí v ČR

(na foto: květ oměje šalamounek a vpravo rostlina vyfocena v ČR)

Oměj šalamounek (Aconitum plicatum Rchb., syn.: Aconitum callibotryon Rchb.) je vytrvalá, prudce jedovatá rostlina z čeledi pryskyřníkovitých. Patří mezi ohrožené druhy rostlin České republiky. Je to vytrvalá 50 až 150 cm vysoká bylina. Lodyha je vzpřímená, pevná a lysá. Listy jsou střídavé, řapíkaté, dlanitě dělené se třemi laločnatými úkrojky. Kvete od května do srpna.

Nejjedovatější rostliny na prodej

Obě nejjedovatější rostliny si můžete koupit za pár korun na internetu, nebo v zahradnictví.

(na foto: balení semen skočce a oměje)

Skočec obecný – Ricinus communis – 3 semena za 36 Kč
Oměj šalamounek – Aconitum plicatum – 7 semen za 30 Kč

10 nejjedovatějších rostlin na světě

Seznamy jedovatých rostlin dostupné na internetu a v knihách se od sebe liší pořadím jednotlivých rostlin. Společnou mají tu nejjedovatější – na prvním místě je vždy skočec obecný. Níže uvedený seznam je tedy řazen dle abecedy. Jedná se vždy o rostliny prudce jedovaté a člověku nebezpečné.

  • Ricinus communis Skočec obecný
  • Abrus precatorius Soterek obecný
  • Aconitum plicatum Oměj šalamounek
  • Ageratina Altissima
  • Atropa belladonna Rulík zlomocný
  • Cicuta maculata
  • Colchicum autumnale Ocún jesenní
  • Conium maculatum Bolehlav plamatý
  • Datura stramonium Durman obecný
  • Nerium oleander Oleandr obecný