Největší jezera v ČR

Rozlohou největší přírodní jezera leží na Šumavě. Ostatní jezera vzniklá zatopením pískoven nebo rekultivací povrchových dolů jsou mnohem větší a jejich seznam naleznete na konci článku. Uvedena jsou také další zajímavá nej… našich jezer.

Největší přírodní jezero ČR

Největším přírodním jezerem v České republice s rozlohou 18,4 ha je Černé jezero. Své jméno dostalo od zdánlivě černé barvy vody jezera, vznikající odrazem okolních hustých lesů. Černé jezero leží nedaleko obce Železná ruda v CHKO Šumava, a to v nadmořské výšce 1 008 m n. m. Hloubka jezera dosahuje až 40,6 m, což z něj dělá zároveň nejhlubší nekrasové jezero u nás.

Černé jezero – Největší přírodní jezero v ČR

Zajímavostí je, že kamenité dno jezera je pokryto až 9 m hlubokou vrstvou pylu z okolních jehličnanů. Pyl se do jezera ukládal několik tisíc let, jezero totiž vzniklo v poslední době ledové. Černé jezero je také jedinou lokalitou v České republice, kde roste vodní rostlina šídlatka jezerní (Isöetes lacustris), která glaciálním reliktem (pozůstatkem doby ledové) a na českém území je kriticky ohrožena.

Druhé největší jezero ČR

Druhým největším jezerem v České republice je s rozlohou 10,33 ha Čertovo jezero. Vodní plocha se nachází v nadmořské výšce 1 030 m nedaleko jezera Černého. Obě (Černé a Čertovo) ledovcová jezera na Šumavě tvoří od roku 1933 národní přírodní rezervaci. Hloubka Čertova jezera dosahuje místy až 36,5 m. Zajímavost: jezero je od prosince do ledna pokryto až 75 cm tlustou vrstvou ledu.

2. největší jezero – Čertovo (autor fotografie: Lubomír Ferenc)

Třetí největší jezero ČR

Plešné jezero nalezneme v nadmořské výšce 1 090m, pod horou Plechý, západně od obce Nová Pec (na Šumavě v Jihočeském kraji) jako součást přírodní památky Trojmezná hora. Dříve se toto třetí největší přírodní jezero u nás jmenovalo Plekenštejnské jezero, něm. Plöckensteinsee nebo Plöckensteiner See. Jezero má rozlohu 7,48 ha a maximální hloubka dosahuje 18,3 m. Objem zadržované vody představuje 617 000 m3.

Třetí největší přírodní jezero – Plešné

Největší umělá jezera v ČR

 1. Medard – největší rekultivační jezero u nás se nachází severozápadně od Sokolova. Jeho napouštění začalo v roce 2010, celková rozloha je 494 ha a maximální hloubka dosahuje 50 m.
 2. jezero Most – zabírá plochu 311 ha. Napouštění bylo dokončeno v roce 2014.
 3. jezero Milada – 252 ha

15 největších přírodních i umělých jezer v České republice

 1. Medard 493,44 ha (rekultivační jezero) Sokolov
 2. Most 297,9 ha (rekultivační jezero) Most
 3. Milada 252,2 ha (rekultivační jezero) Ústí nad Labem
 4. Hlučínské jezero 131,5 ha (pískovna) Opava
 5. Cep 126,09 ha (pískovna) Jindřichův Hradec
 6. Vlkovská pískovna 100 ha (pískovna) Tábor
 7. Žernosecké jezero 90 ha (pískovna) Litoměřice
 8. Chomoutovské jezero 71,9 ha (pískovna) Olomouc
 9. Barbora 62,7 ha (rekultivační jezero) Teplice
 10. Matylda 38,7 ha (rekultivační jezero)Most
 11. Michal 29 ha (rekultivační jezero) Sokolov
 12. Lhota 25 ha (pískovna) Praha-východ
 13. Černé jezero 18,43 ha (ledovcové) Klatovy
 14. Kamencové jezero 16,3 ha (břidlicový lom) Chomutov
 15. Kristýna 14 ha (lignitový důl) Liberec

Největší podzemní jezero

Bozkovské podzemní jezero naleznete v okrese Semily (Liberecký kraj) je součástí návštěvnického okruhu v Bozkovských dolomitových jeskyních . Jedná se o největší (plocha hladiny činí 320 m²) dosud objevené podzemní jezero v celé ČR. Nachází se v Jezerním dómu a má rozměry 24 x 14 m. Hloubka dosahuje až 2 m. Díky vysokému obsahu minerálních látek je voda jezera průzračná a má charakteristickou modrozelenou barvu. Jezerní dóm s podzemním jezerem byl objeven 19. ledna 1958, průzkumnou šachticí z povrchu. Hladiny podzemních jezer a jezírek byly uměle sníženy zhruba o 5 m. Průměrná teplota v jeskyních se během roku příliš nemění a kolísá kolem 7,3 stupňů Celsia. Při návštěvě se proto doporučuje teple se obléknout – nenechejte se zmást horkým počasím v letních měsících.

Další nej.. českých jezer

Mnoho dalších zajímavých rekordů a kuriozit najdete v článku hned pod definicí jezera.

Definice jezera: Jezero je vodní nádrž, která je napájena povrchovou, srážkovou popř. podzemní vodou a není součástí světového oceánu. Zkoumáním jezer se zabývá věda zvaná limnologie. Jezera mohou být přirozeného nebo umělého původu. V češtině je slovo jezero součástí pojmenování jen několika přehradních nádrží (např. Ivanské jezero) a rybníků (např. Máchovo jezero). Jezero nebo nádrže napodobující jezera jsou používány jako prvek zahradní architektury v sadovnické tvorbě.

Nejhlubší jezero

Krasové jezírko v Hranické propasti na Moravě je nejhlubším jezerem v ČR . Jeho maximální hloubka nebyla dosud zjištěna. Potápěč dosáhl v roce 1993 hloubky 155 m a automatická sonda v roce 1995 dokonce hloubky 204,5 m. Předpokládá se, že jezero bude ještě mnohem hlubší. Měření musela být prováděna uvedenými technickými prostředky, protože přímé měření není možné. Jezero totiž vyplňuje krasovou dutinu, která ve své horní části klesá šikmo pod úhlem asi 60 stupňů.

Nejvýše položené jezero

Pomineme-li drobná bezejmenná rašelinná jezírka na Úpském rašeliništi v Krkonoších, z nichž jsou některá i ve výšce více než 1 430 m, pak nejvýše leží jezero Laka na Šumavě – 1 096 m. Plocha jezera je 2,53 ha a hloubka 3,9 m.

Nejneobvykleji vzniklé jezero

Mladotické jezero leží západně od Kralovic na Plzeňsku. Vzniklo u nás dosti neobvyklým způsobem. Po vydatných deštích se na jaře roku 1872 odtrhla a sesula část zalesněného svahu Potvorovského kopce, který byl předtím narušen při stavbě železniční tratě. Množství zeminy, balvanů a kmenů přehradilo údolí Mladotického potoka. Za touto překážkou se vytvořilo jezero o rozloze 5 ha a hloubce až 14 m.

Největší rašelinové jezero ČR

Jezírko na Chalupské slati u Borových Lad na Šumavě je největším rašelinným jezerem v ČR. Má rozlohu 1,3 ha. Jezírko s okolním údolním rašeliništěm je přírodní památkou s porosty kleče a vzácných rostlin.

Nejznámější rašelinové jezero

Velké Mechové jezírko leží na severním okraji Hrubého Jeseníku u Rejvízu, v nadmořské výšce 769 m. Má plochu 0,17 ha a maximální hloubkou necelé 3 m.

Jezero s neobvyklou vodou

Kamencové jezero v Chomoutově není přírodního původu, ale nevzniklo ani úmyslnou a plánovitou činností člověka. Jeho rozloha je 16,3 ha a hloubka 3,25 m. Jezero vyplnilo sníženinu, vzniklou pravděpodobně při těžbě břidlic, podle jiných pramenů přirozeným vyhořením uhelného sloje. Jeho voda obsahuje rozpuštěný kamenec (síran hlinitý). Jezero má velmi čistou vodu a je vyhledávaným koupalištěm.