Oceány na Zemi od největšího po nejmenší

Světový oceán je největší biotop na světě a je složen z pěti oceánů. Jaký z nich je největší, nejmenší, nejteplejší, nejmladší? Světovým oceánem se myslí souvislý vodní obal planety Země, který je složen z oceánů, moří, zálivů a veškeré vodní masy, která je přímo s ním spojená. Pět oceánů na planetě Zemi: Tichý oceán, Atlantský oceán, Indický oceán, Jižní oceán a Severní ledový oceán (seřazeno dle velikosti).

Největší oceán je Tichý (Pacifik) a nejmenší je Severní ledový oceán.

Existuje více metod a postupů, jak se určí plocha oceánů. Zřejmě nejzásadnější hledisko je, co (okrajová a vnitřní moře, zálivy) se považuje za součást oceánu a zda se do jeho rozlohy započítá. Metodika Mezinárodní hydrologické organizace rozlišuje samotný oceán a zálivy, moře. A podle této metodiky je i v tomto článku na rozlohu oceánů pohlíženo.

Tichý oceán - východní pobřeží

Oceány podle velikosti (rozlohy) od největšího po nejmenší:

  1. Tichý oceán 155 557 mil. km²
  2. Atlantský oceán 76 762 mil. km²
  3. Indický oceán 68 556 mil. km²
  4. Jižní oceán 20 327 mil. km²
  5. Severní ledový oceán 14 056 mil. km²

Tichý oceán (Pacifik) – největší a nejhlubší oceán

Tichý oceán je větší než všechna pevnina na Zemi. To dokazuje zajímavá mapa, ve které jsou do Tichého oceánu vloženy všechny kontinenty.

Kontinenty v Tichém oceánu
Zdroj mapy: http://imgur.com/N8otCxK

V nejširším místě v tropech měří Tichý oceán (Pacifik) přes 20 000 km, což je přibližně polovina obvodu zeměkoule. Nachází se v něm nejhlubší místo na Zemi: Mariánský příkop s hloubkou 10 994 m. V Tichém oceánu (na Havaji) naleznete nejvyšší neaktivní štítovou sopku – Mauna Kea. Nad hladinu oceánu ční do výšky 4 205 m, ale i s podvodní částí je vysoká 10 205 m, což z ní činí na Zemi nejvyšší horu, která při měření od úpatí (báze) převyšuje i Everest.

Nej.. Atlantského oceánu

Atlantský oceán je druhý největší světový oceán. Jeho středem se táhne v délce asi 11 300 km největší podmořský horský hřeben – Středoatlantský hřbet. Nejhlubší místo v Atlantiku je prohlubeň Milwaukee v Portorickém příkopu v hloubce 8 648 metrů pod hladinou oceánu. V nejužším místě měří mezi Afrikou a Jižní Amerikou 2 900 km, od severu k jihu pak 16 000 km. Na březích severního Atlantiku leží většina nejvyspělejších zemí světa, oceán je tak protkán sítí celosvětově nejpoužívanějších mořských tras mezi východní a západní polokoulí.

Pláž na západním pobřeží Algarve Portugalsko - Atlantik

Indický oceán

Indický oceán je nejteplejším světovým oceánem. Velká část jeho plochy se totiž nachází v tropickém nebo subtropickém podnebném pásu.

Indický oceán-Jihoafrická Republika

Jižní oceán

Jižní oceán, někdy nazývaný Jižní ledový oceán je geologicky nejmladším oceánem. Vanou tam nejsilnější větry planety (až 300 km/h). Jedná se také o nejhůře dostupný oceán na Zemi a s tím souvisí fakt, že se jedná o ze všech nejméně prozkoumaný.

Antarktický oceán - Jižní oceán

Severní ledový oceán – nejmenší světový oceán

Severní ledový oceán je nejmenší a má také nejmenší průměrnou hloubku (987 m) a nejnižší salinitu (slanost) ze všech oceánů. Nejhlubší místo Severního ledového oceánu je prohlubeň Litke Deep 5 450 m. Nikoho asi nepřekvapí, že se také jedná o nejchladnější oceán (je celoročně pokryt ledovými krami).

Seznam nejhlubších míst oceánů

  • Tichý oceán 10 994 m prohlubeň Challenger, Mariánský příkop
  • Atlantický oceán 8 648 m prohlubeň Milwaukee, Portorický příkop
  • Indický oceán 8 047 m prohlubeň Diamantina, příkop Diamantina
  • Severní ledový oceán 5 450 m prohlubeň Litke Deep, Euroasijská pánev