Nejdelší řeka

Informace o nejdelší a největší řece na světě. Mnoho nej… dalších řek světa, Evropy i České republiky. V článku se také dozvíte, proč jsou u řek uváděny rozdílné délky a že určit přesnou délku řeky není vůbec jednoduché.

Nejdelší řeka na světě

Jako nejdelší řeka na světě je nově uváděna Amazonka s 7 062 km (6 762 km). Předčí tak i nejdéle uváděný Nil s délkou 6 695 km, někdy je uváděno až 6 671 km. Na třetím místě se umístila řeka Chang Jiang (v ČR známá pod názvem Jang-c’-ťiang) s 6 380 km. Řeka Chang Jiang si ale drží prvenství jako nejdelší řeka na území jednoho státu (Čína).

amazonka-amazon-river
Nejdelší řeka na světě – Amazonka

Je nejdelší řeka světa Amazonka nebo Nil?

Ohledně toho jaká řeka je na Zemi nejdelší, panují nějakou dobu neshody. Čeká se na oficiální uznání měření Amazonky. Některé světové instituty již měření potvrdily a proto se můžeme setkat s faktem, že k dnešnímu dni (20.7.2016) je na anglické verzi Wikipedie uváděna jako nejdelší řeka Nil a např. na české Wiki je uvedena Amazonka.

Hledání pramene Amazonky

Není bez zajímavosti, že na hledání pramene Amazonky (a tím určení celkové délky), se podílel i Čech, geograf Doc. RNDr. Bohumír Janský, CSc., který působí na Katedře fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty UK. Najít přesně pramen Amazonky je velmi složité, až téměř nemožné. Je to kvůli změnám počasí, dešťům, složitému terénu a neprostupnosti vegetace. Navíc podle vědeckých předpokladů vody, které jsou začátkem toho veletoku nejsou povrchové, ale průsakové. Jednoduše pouhým okem nelze zjistit, kde řeka začíná. Na definitivní výsledek si tedy budeme muset ještě nějakou dobu počkat.

Proč jsou u řek uváděny různé délky?

Informaci, jak je konkrétní řeka dlouhá, najdete na mnoha webech a v nespočetně encyklopediích. Uváděné délky řek se však často od sebe liší. Jak je to možné? Tento nesoulad je způsoben „definicí délky“ řeky. Měření délky řeky je totiž vždy pouze přibližné a záleží na mnoha faktorech. Jinou délku řeky dostanete, budete-li ji měřit po břehu, a jinou délku, když budete měřit uprostřed řeky. Změření řeky také často brání členitý terén, bujný porost a jiné složitosti. Řeka se také v průběhu roku mění, rozlévá se, vysychá, její meandry se spojují atd. Zajímavým příkladem může být i stavba Asuánské přehrady na Nilu v roce 1971. Nil se díky přehradě za hrází rozlil do nově vzniklého Násirova jezera. Původně klikatý Nil se tak podstatně zkrátil. Dalším takovým příkladem je největší řeka Evropy Volha. Na Volze bylo vybudováno několik velkých přehrad a plavební kanály ji spojují s Baltským, Bílým, Azovským i Černým mořem. Před stavbou přehrad činila její délka 3 690 km, a po stavbě měří 3 534 km. Vzhledem k těmto změnám není absolutní délka řeky uvedena přesně a v průběhu času se mění. Informace jsou tedy orientační a v různých zdrojích se mohou lišit.

Druhá nejdelší řeka světa Nil
Druhá nejdelší řeka světa Nil

Nej, nej, nej.. Amazonky

Amazonka je nejdelší, nejvodnatější a má největší povodí ze všech řek na Zemi. Nejdelší řekou světa je s 7 062 km absolutní délky. Nejvodnatější je s průtokem, těžko představitelných 219 000 m3/s (česká nejvodnatější řeka Labe má průtok 308 m3/s). Velikost povodí Amazonky se pohybuje v různých zdrojích od 6 915 000 do 7 180 000 km2. Amazonka pramení v Peru, protéká největší nížinou na Zemi (Amazonská nížina 5 000 000 km2) a vlévá se Atlantického oceánu.

Seznam 10 nejdelších řek světa

 1. Amazonka (Jižní Amerika) 7 062 km Atlantský oceán
 2. Nil (Afrika) 6 671 km Středozemní moře
 3. Jang-c’-ťiang (Asie) 6 380 km Východočínské moře
 4. Mississippi – Missouri (Severní Amerika) 6 275 km Karibské moře
 5. Chuang-che (Asie) 5 464 km Žluté moře
 6. Ob (Asie) 5 410 km Karské moře
 7. Kongo (Afrika) 4 667 km Atlantský oceán
 8. Amur (Asie) 4 444 km Ochotské moře
 9. Lena (Asie) 4 400 km Moře Laptěvů
 10. Mekong ((Asie) 4 350 km Jihočínské moře

10 největších (nejvodnatějších) řek světa podle průtoku v m3 za sekundu

 1. Amazonka 219 000 m3/s
 2. Kongo 41 800 m3/s
 3. Orinoco 33 000 m3/s
 4. Chang Jiang 31 900 m3/s
 5. Paraná 25 700 m3/s
 6. Jenisej 19 600 m3/s
 7. Lena 17 100 m3/s
 8. Madeira 17 000 m3/s
 9. Mississippi 16 200 m3/s
 10. Mekong 16 000 m3/s

6 největších řek na světě podle velikosti povodí v km2

 1. Amazonka 6 915 000 km2
 2. Kongo 3 680 000 km2
 3. Nil 3 400 000 km2
 4. Paraná 3 100 000 km2
 5. Ob 2 990 000 km2
 6. Mississippi 2 980 000 km2

Nejdelší řeka ČR

Nejdelší řeka v České republice je s délkou 430,3 km Vltava. Pramení na Šumavě a ústí zleva do Labe v Mělníku. Povodí řeky v ČR je 27 047,59 km2 (celkem je to 28 090 km2). Své jméno „Vltava“ řeka dostala od starých Germánů, kteří ji nazývali Wilt-ahwa (divoká voda).

Nejdelší řeka České republiky - Vltava
Nejdelší řeka České republiky – Vltava

Na Vltavě také naleznete jednu z nejtěžších vodáckých a slalomových tras na světě – Čertovy proudy. Nachází se v úseku mezi přehradní hrází Lipno a Vyšším Brodem.

Vodácky nejvyužívanější je Vltava v úseku z Vyššího Brodu do Boršova nad Vltavou.

10 nejdelších řek v České republice podle délky řeky na našem území:

 1. Vltava 376,97 km
 2. Labe 368,07 km
 3. Morava 269,36 km
 4. Ohře 246,55 km
 5. Sázava 225,93 km
 6. Dyje 196,22 km
 7. Jihlava 180,80 km
 8. Svratka 168,49 km
 9. Jizera 167,04 km
 10. Lužnice 157,66 km

10 nejdelších řek v ČR podle jejich absolutní délky:

 1. Labe 1094,0 km Severní moře
 2. Odra 861,0 km Baltské moře
 3. Vltava 430,2 km Labe
 4. Morava 353,1 km Dunaj
 5. Ohře 350,0 km Labe
 6. Dyje 305,6 km Morava
 7. Lužická Nisa 252,0 km Odra
 8. Berounka 245,6 km Vltava
 9. Sázava 224,6 km Vltava
 10. Lužnice 208,0 km Vltava

Celkově nejdelší řeka nacházející se i v České republice (počítáno od pramene v ČR po ústí v zahraničí) je Labe.

Labe v Děčínské Vrchovině - Saské Švýcarsko
Labe v Děčínské Vrchovině – Saské Švýcarsko

Labe je jednou z největších řek a vodních cest celé Evropy. Pramení v Krkonoších na Labské louce a ústí do Severního moře. Celková délka Labe je 1094 km, z toho na území ČR je tok dlouhý 368,07 km.

Labe je také naše nejmohutnější řeka. Její průtok je u Hřenska průměrně 308 m3/s (pozn. druhá v pořadí Vltava má 151 m3/s).

Labe je na území České republiky nejširší (až 320m) u Libochovan.

Na Labi se také nachází nejníže položený bod České republiky, který se nachází na státní hranici s Německem u Hřenska. Nadmořská výška v tomto místě je pouhých 115 metrů nad mořem.

Protože Labe pramení v Krkonoších v nadmořské výšce 1 387 m n.m. a zemi opouští v již zmíněném Hřensku v nadmořské výšce 115 m n.m., jedná se zároveň o naši řeku s největším celkovým spádem. Odečtením výšky pramene s nejnižším místem nám vyjde celkový spád toku 1 263 m.

Nejdelší podzemní řeka v ČR

Nejdelší podzemní řeka v České republice je Punkva. Punkva je ponorná řeka v okrese Blansko dlouhá 29 km. Její povodí má rozlohu 170 km2.

Nejdelší řeka Evropy

Volha je s délkou 3 534 km nejdelší a nejvodnatější řeka Evropy. Zároveň je to největší řeka na světě, která nemá odtok do světového oceánu.

Nejdelší řeka Evropy - Volha
Nejdelší řeka Evropy – Volha

3 nejdelší řeky Evropy

 1. Volha 3534 km
 2. Dunaj 2848 km
 3. Ural 2428 km

(pozn. naše Labe je na 15. příčce s 1 094 km délky)

Nejdelší řeky na jednotlivých kontinentech:

 • Afrika – Nil (6 671 km)
 • Antarktida – Onyx (30 km)
 • Asie: Jang-c’-ťiang (6 380 km)
 • Austrálie: Murray – Darling (3 750 km)
 • Evropa: Volha (3 534 km)
 • Jižní Amerika: Amazonka (7 062 km)
 • Severní Amerika: Mississippi – Missouri (6 275 km)