Nejrychlejší (sladkovodní) ryby v ČR

Nejrychlejší rybou žijící v České republice je pstruh duhový, pomyslnou druhou příčku obsadil losos a třetí pak štika.

Pstruh duhový

Pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss) je sladkovodní ryba z čeledi lososovitých, která dosahuje rychlosti až 29 km/h. Na poměry nejrychlejších mořských ryb je to zdánlivě málo, ale přesto je to devátá nejrychlejší ryba na světě. Pro představu dále uvedu, že nejlepší lidští plavci dosahují průměrné rychlosti 8 km/h.

Pstruh duhový - naše nejrychlejší ryba.
Pstruh duhový – naše nejrychlejší ryba.

Pstruh duhový je u nás všeobecně známý a rozšířený. Málokdo však ví, že se jedná o nepůvodní druh. První pstruzi duhoví u nás byli vysazeni v roce 1888 a dovezeni byli z Německa.

Losos – druhá nejrychlejší ryba v ČR

Losos obecný či losos atlantský (Salmo salar) dosahuje rychlosti 25 km/h. Je to dravá tažná ryba z čeledi lososovitých, která žije většinu života v moři. Dospělí jedinci během svého života migrují proti proudu řek hluboko do vnitrozemí kontinentů, aby v rodných řekách vyvedli další generaci.

Druhá naše nejrychlejší ryba - losos
Druhá naše nejrychlejší ryba – losos

Na území Česka byl losos obecný dočasně vyhuben vlivem přehrazování řek a znečištění. Původně se vyskytoval v říční síti, která pokrývala přibližně řeky Labe, Ohři, Orlici, Otavu a Vltavu. Rozhodujícím faktorem pro jeho dočasné vyhubení se stala stavba zdymadla na Labi ve Střekově v Ústí nad Labem v roce 1936. V sezónách 2002 a 2003 se podařilo po 75 letech potvrdit úlovek lososa na území státu. V současnosti se vzácně vyskytuje v oblasti severních Čech. [1]

Štika – třetí nejrychlejší ryba v ČR

Štika obecná (Esox lucius) je velmi dobře uzpůsobena dravému způsobu života. Má protáhlé válcovité tělo s hřbetními a řitními ploutvemi posunutými až dozadu a širokou, protáhlou, bohatě ozubenou tlamu. Toto uspořádání umožňuje štice bleskurychlý start za kořistí – dosahuje rychlosti až 18 km/h. Zuby jsou mírně zahnuté dovnitř, aby se kořist snadno nevysmekla, a po opotřebování se nahrazují. [2]

Štika – třetí nejrychlejší ryba v ČR.

Další naše ryby a jejich rychlosti:

  • Okoun 10 km/h
  • Kapr 8 km/h
  • Úhoř 8 km/h

Zdroj a citace:

Mohlo by vás zajímat: