Největší ryba na světě

Věděli jste, že ryby rostou po celý život? Mezi největší exempláře tedy patří ryby dlouhověké. Největší ryba na světě žije v brakických vodách a je z řádu jeseterovitých.

Vyza velká

Největší ryba na světě je vyza velká (Huso huso). Tato gigantická jeseterovitá ryba dorůstá téměř 8,5 metru a dosahuje hmotnosti 1 000 kg (nejtěžší známý jedinec měl hmotnost 1571 kg). Vyza bývá také často uváděna jako největší sladkovodní ryba. To je ale zavádějící, protože vyzy žijí ve vodách brakických.

Pozn.: Brakická voda je voda, která má koncentraci solí mezi mořskou a sladkou vodou. Je slanější než sladká voda, ale není tak slaná jako voda mořská. Vyskytuje se v místech, kde se slaná mořská voda míchá s vodou sladkou. Nejčastěji to bývá v ústích řek.

Na foto: velcí jedinci vyzy velké ulovení v Kaspickém moři

Vyza žije v Kaspickém, Černém, Azovském a Jaderském moři, ke tření pak táhne do jejich přítoků. Od nepaměti byla lovena nejprve pro maso, později hlavně pro jikry, z nichž se vyrábí nejkvalitnější kaviár. Počet jiker u jedné samice byl odhadnut na 360 000 až 7 700 000 kusů. Nadměrný lov a stavba přehrad (bránících rybám v cestě na trdliště) zapříčinila, že dnes s největší pravděpodobností na rekordní exempláře (nad 6 m) již nenarazíme (vyzy rostou velmi pomalu a dožívají se až 118 let). Přesto nám v současnosti zůstaly stabilní a životaschopné populace. Ty se nacházejí v řece Ural a na dolním toku Volhy.

Největší sladkovodní ryba

Mezi největší sladkovodní ryby řadíme arapaimu, pangase a sumce velkého.

Arapaima velká

Za největší, čistě sladkovodní rybou je považována arapaima velká (Arapaima gigas). Žije v nejvodnatější a nejspíše i v nejdelší řece na světě – Amazonce.
Arapaima velká dorůstá průměrné délky přes 3 metry a dosahuje hmotnosti 200 kg. V důsledku nadměrného lovu jsou takto velké arapaimy velmi vzácné. Největší ulovenou (v jejím přirozeném prostředí) arapaimou se může pochlubit český rybář Jakub Vágner, který chytil v Amazonii exemplář o délce 307 cm a hmotnosti 154 kg.

Ještě větší arapaimu ale chytil jistý Johnny Airaksin v thajském jezeře Palm Tree Lagoon. Vážila 224 kg a měřila přes 3 m. Jezero je sice určeno pro komerční lov uměle vysazených ryb. To, ale nemění nic na velikosti ryby.

Na foto: Arapaima z Palm Tree Lagoon

Arapaimy velké jsou predátoři, jejich kořistí se stávají hlavně jiné ryby. Žijí ve vodách chudých na kyslík a musí se proto vynořovat k hladině, kde se nadechnou atmosférického vzduchu. V období sucha přežívají tak, že se zahrabou do bahna. Kvůli svému prehistorickému vzhledu bývají označovány jako „živoucí fosilie“.

Pangas velký

Pangas velký (Pangasianodon gigas), také velesumec siamský, domorodým názvem plabuk, je všežravá ryba z řádu sumců, žijící v povodí Mekongu. Literatura uvádí jeho maximální velikost 3 metry a hmotnost 350 kg. Největší spolehlivě změřený exemplář měřil 270 centimetrů a vážil 293 kg. Pangas velký tak právem patří k největším sladkovodním rybám na světě.

Na foto: Pangas velký,  autor: Zeb Hogan

Ryba je pověstná svým velmi rychlým váhovým přírůstkem, už po šesti letech může vážit 200 kilogramů! Pangas má stříbrnou až šedou barvu, pětinu délky těla zaujímá hlava s neobvykle nízko posazenýma očima. Čelisti jsou bezzubé, typické sumčí vousy se vyskytují pouze u mladých jedinců. Je to bento-pelagický druh, vyskytující se v hlubokém říčním korytě nebo v jezeře Tonlésap, odkud v období rozmnožování migruje na horní tok řeky.

Sumec velký

Sumec velký (Silurus glanis) je největší sladkovodní ryba v ČR a také naše největší dravá ryba. V našich končinách ale nemá natolik vhodné podmínky, aby dorostl rekordních rozměrů. Sumci jsou teplomilní a naše vody jsou pro ně chladné (a malé). Největší exempláře v ČR chytají rybáři v přehradních nádržích na Vltavě. Přesto nepřesahují sto kilogramů váhy a délku dva a půl metru.

Na foto: Sumec velký (Silurus glanis)

Rájem sumců velkých je delta řeky Dunaje, kde byl prý v jednom z říčních ramen uloven sumec vážící 395 kilogramů. Sumec je obtížně ulovitelnou rybou. Je to noční dravec a v zimě upadá do zimního spánku. Patří k rybám dlouhověkým. Dožívá se běžně věku 20-40 let. V příznivých podmínkách (dostatek potravy, teplá voda) roste velmi rychle.

Pozn.: Za největší rybu je často označován žralok velrybí (Rhincodon typus) , jedná se ale o parybu. Měsíčník svítivý (Mola mola) je sice rybou kostnatou a je to nejtěžší ryba vůbec,  ale zase se neřadí mezi rozměrově největší. Někdo si může myslet, že největší rybou na světě je velryba – ne není, velryba je savec – sice největší na světě , ale savec.