Největší květ rostliny na světě

Největší květ na světě dosahuje velikosti až 120cm a váží kolem 10kg. Darováním takového obřího květu byste ale u žen neuspěli,  květ totiž odporně páchne po shnilém mase.

Květ raflézie Arnoldovy (Rafflesie arnodli) je největším a nejtěžším květem v rostlinné říši. Tento druh raflézie roste ve vlhkých lesích jihovýchodní Asie (ostrovy Sumatra a Borneo).

Raflézie Arnoldova nemá žádné listy, stonek ani kořeny. Květ této parazitické rostliny vyrůstá nejčastěji z liány Tetrastigma leucostaphylum. Do té doby než rostlina vykvete (nebo začne tvořit pupeny) ji vlastně ani nelze nalézt. Raflézie rostou rozptýleně a obvykle na těžko dostupných místech. Pravidelné, cihlově červené květy mají pět okvětních lupenů s typickými bílými skvrnami. Uprostřed okvětních lupenů je centrální kalich, který obsahuje „kruhový disk“ s výčnělky, které slouží k tvorbě pachu a tím nalákání opylovačů.

Foto: Raflézie Arnoldova  Autor: Rendra Regen Rais

V průběhu kvetení vydává obří květ odporný zápach připomínající hnijící maso, který má přilákat opylovače. Nejčetnějšími návštěvníky, a tudíž i opylovači, bývají mouchy nebo brouci hledající mršinu k nakladení vajíček. Tu samozřejmě nenajdou a musí se u samčích rostlin spokojit s lízáním lepkavého pylu, který po přeletu na samičí rostlinu a dalším hledání mršiny předají na blizny semeníku.

Způsob složitého opylování je důvodem, proč jsou rostliny tak vzácné. Zároveň totiž musí růst samčí a samičí rostliny blízko sebe. Musí vykvést ve stejnou dobu a musí je navštívit hmyz ve správném pořadí a dostatečně obalený pylem.

Největší domnělý květ

Často bývá jako největší květ uváděn květ zmijovce titánského (Amorphophallus titanum). Nejedná se však o květ v pravém slova smyslu, ale o celé palicovité květenství obklopené velikým řasnatým listencem. Skutečné květy jsou maličké a jsou silně redukované.

Zmijovec titánský – největší květina na světě

Zmijovec titánský má ale jiné rekordy z rostlinné říše. Jedná se o nejvyšší (až  čtyřmetrovou) květinu na světě. Má největší květenství ze všech rostlin a zároveň je toto květenství nejvíce páchnoucí. Pach zkaženého masa linoucí se z této obrovské květiny lze cítit na vzdálenost až jednoho kilometru.

Zajímavost: Zmijovce titánského nazývaného také Áronova hůl, vlastní botanická zahrada v Liberci. Semínko této impozantní rostliny se tam dostalo z Německa v rámci mezinárodní výměny. Semínku se dařilo a rostlina v roce 2011 a 2014 vykvetla. Fotografie naleznete zde: Zmijovec titánský v Liberci

Zmijovec královský na YouTube:


Zdroj úvodní (první) fotografie v článku: Autor: Raphaelhui 
(A Rafflesia Arnoldii and its buds, taken at foothill of Mt. Kinabalu, Sabah, Malaysia)

Mohlo by vás zajímat:

Nejmenší plod, květ i semeno