Největší pouště světa

Nejdůležitějším znakem pouštních oblastí je absolutní nedostatek srážkové vody. Za poušť se tedy považuje místo, kde roční úhrn srážek (v jakékoliv podobě) nepřesahuje 250 mm. Tuto podmínku splňují i oblasti, které našim představám pouště nevyhovují a hned dvě tyto oblasti jsou dokonce větší než Sahara.

Největší pouště na světě

Budeme-li se držet definice, pak je největší pouští světa s rozlohou 14,2 miliónů km² poušť antarktická.

Druhá největší poušť na světě je arktická poušť s rozlohou 13,9 miliónů km².

A „až“ na třetím místě je Sahara, tedy „klasická“ poušť podle našich představ 🙂

Na foto. Poušť Sahara tak, jak si ji představuje většina z nás.

10 největších pouští světa podle rozlohy

 1. Antarktická poušť 14 200 000 km² (Antarktida)
 2. Arktická poušť 13 900 000 km² (Arktida)
 3. Sahara 9 100 000 km² (Afrika)
 4. Arabská poušť 2 330 000 km² (Asie)
 5. Gobi 1 300 000 km² (Asie)
 6. Patagonská poušť 670 000 km² (Amerika)
 7. Great Basin 470 000 km² (Amerika)
 8. Velká písečná poušť 400 000 km² (Amerika)
 9. Čivavská poušť 362 000 km² (Amerika)
 10. Karakum 350 000 km² (Asie)

Pouštní oblasti zabírají v současnosti asi jednu třetinu povrchu souše.  Rozloha se každý rok zvyšuje asi o 60 000 km².

Jediný světadíl, kde se pouště dosud nenacházejí, je Evropa.

Poušť Sahara

Některé zdroje Saharu stále uvádějí jako největší poušť světa (vynechávají polární pustiny Antarktidy a Arktidy). Podíváme se tedy na některé zajímavosti této „klasické“ horké pouště. Sahara má přibližně lichoběžníkový tvar (délka 4 500 – 5 500 km a šířka 1 500 – 2 000 km) zasahující do území 10 států (Egypt, Libye, Alžírsko, Tunisko, Maroko, Mauritánie, Niger, Čad, Mali a Súdán). Většinu povrchu Sahary netvoří písek a písečné duny, ale poušť kamenitá a skalnatá.

Na foto: Oáza na Sahaře.
 • Nejvyšším vrcholem Sahary je se 3415 m neaktivní vulkán Emi Koussi v pohoří Tibesti v Čadu.
 • Nejnižší bodem je Kattárská proláklina (-133 m n. m.) v severním Egyptě.
 • Nejteplejší oblasti se nacházejí mezi 13° až 25° rovnoběžkou. Města např. Asuán, Niamey, Bamako, Chartúm, anebo Džibuti mají roční průměrné teploty okolo 30°C až 35°C, a obecně patří k nejteplejším místům planety.
 • Nejhustěji obydlené oblasti patří pobřeží Středozemního moře a oblasti dolního toku Nilu.

Nejpestřeji zbarvená poušť

Zkamenělé kmeny v Painted Desert (USA)

Nejpestřeji zbarvená poušť vznikla v Arizoně (USA). Nazývá se Malovaná poušť (Painted Desert). Před 200 milióny let to byla močálová rovina s mohutnými vrstvami bahna, štěrku, písku a sopečného popela. Jednotlivé vrstvy se tlakem měnily na pískovce nebo jílovité břidlice. Tyto horniny do sebe vpíjely různé minerální látky, od nichž nabyly duhové zabarvení. Celou oblast určitou dobu pokrývalo i vnitrozemské moře. Před 65 milióny let vnitřní síly Země vyzvedly Malovanou poušť nad mořskou hladinu. Ta postupně vlivem pouštního podnebí zvětrala do dnešní podoby. V údolích mezí příčně pruhovanými vrchy jsou roztroušeny kusy kmenů i celé stromy, které se proměnily na kámen (petrifikovaly).

Zdroj textu „Nejpestřeji zbarvená poušť“ je kniha: Rekordy Země 1 – Neživá příroda – (vydala Slovenská kartografia Bratislava v roce 1992)