Největší a nejdelší list na světě

Rekordmani rostlinné říše ve velikosti listů jsou největší leknín světa (květina), palma rodu rafie (listnatý strom) a borovice bahenní (jehličnatý strom).

Největší bylinný list na světě

Největší leknín světa má list dosahující v průměru až 3m. Jedná se o Viktorii královskou (Victoria amazonica, syn. V. regia). Listy tohoto leknínu mohou dokonce unést i malé dítě (do 15kg). Domovinou Viktorie královské jsou velká jezera jižní Ameriky.

Nalezneme ji i v mnoha botanických zahradách po celém světě, včetně České republiky. U nás tuto zajímavou rostlinu můžeme zhlédnout v Liberci, Brně a Olomouci. Viktoria královská má krásné bílé květy, které mají v průměru až 35cm. Z jejich krásy se však můžeme radovat jen po krátkou dobu a ještě k tomu pouze v noci. Květy tohoto leknínu během dvou dnů uvadají a plně rozvité jsou pouze přes noc.

Největší leknín a listy na světě – Victoria amazonica

Nejdelší list v rostlinné říši

Listy palmy rodu rafie dosahují běžně délky kolem 20m. Rekordmanem je list o délce 25,11m. Palma rafie (Raphia regalis) pochází z tropů a subtropů Afriky. Místní domorodci tyto listy s oblibou používají střechy svých obydlí.

Nejdelší list – palma rodu Raphia

Nejdelší jehličí

Jehlice dosahující délky až 45cm má borovice bahenní (Pinus palustris) rostoucí USA a Mexiku. Extrémně dlouhé jehlice se hojně využívají v místním košíkářství. Borovice dosahuje výšky 30-35 m a její název vznikl omylem. Popis druhu této borovice totiž vznikl zrovna v době, kdy byly lesy postižené dočasnými zimními záplavami. Borovice bahenní naopak dobře roste v odvodněné, většinou písčité půdě. Je dlouhověká rostlina, která se dožívá až 500 let. Zajímavá je její travnatá fáze. V prvním až třetím roce vytváří borovice bahenní „přízemní růžici“, takovou zelenou fontánu z jehlic. V této fázi je borovice velmi odolná vůči periodickým přízemním požárům. V travnaté fázi může vydržet poměrně dlouho (do 12 let) a převratný růst nastává, až v době kdy se nad ní uvolní místo.

Nejdelší jehličí – borovice bahenní  (Autor: Woodlot at English Wikipedia)