Nejjedovatější rostlina

Nejjedovatější rostlinu světa můžete mít i na zahradě. Prodává se za pár korun jako nenáročná okrasná letnička. O jakou rostlinu jde?

Nejjedovatější rostlinou na světě je skočec obecný Ricinus communis. Ve své domovině (severovýchodní Afrika a jihozápadní Asie) dorůstá výšky až 8m. V našich klimatických podmínkách dosahuje nejčastěji 3-4m. Této výšky dosáhne skočec za jeden rok. Rostlina má zajímavé, dlanitě dělené načervenalé listy. Pěstuje se v zahradách a parcích jako ozdobná, solitérní a velmi dominantní rostlina.

(na foto: skočec obecný – Venezuela)

Plodem skočce je pichlavá ostnitá tobolka obasující 1 až 2cm velké semena. V době zrání obal puká a doslova z něj tyto semena vyskakují. Podle této vlastnosti také rostlina dostala své české jméno.

(na foto: tobolky obsahující jedovatá semena)

Skočec je z čeledi pryžcovitých. Bílé mléko vytékající z poraněných míst pryžcovitých dokáže způsobovat vyrážky, případně je přímo jedovaté. U skočce jsou však nejjedovatější jeho semena. Budete-li ho chtít pěstovat, dejte pozor, aby se nedostaly do rukou dětem. Pouhých pět semen při požití může přivodit dítěti smrt. U dospělého člověka je sice kolem patnácti až dvaceti semen.

(na foto: semena skočce 1 až 2 cm velká)

Semena obsahují velmi nebezpečný ricin. Ricin je bílkovinný toxin, který funguje jako tzv. buněčný jed. Prochází přes buněčné membrány, inhibuje produkci některých základních bílkovin a to nakonec způsobí, že buňky odumřou. Lékařský výzkum sice doufal, že by se ricin mohl použít k likvidaci rakovinných buněk, ale většina expertů nakonec došla k závěru, že je to příliš nebezpečná látka na to, aby byla použita pro léčení lidí. No posuďte sami – tak nepatrná dávka, jakou 500 mikrogramů bezesporu je, je pro člověka smrtelně nebezpečná. „Ricin již nepatří mezi používané látky,“ říká doktor Nicolas Vogelzang, ředitel Nevada Cancer Institute. A dodává: „Většina výzkumníků se rozhodla opustit experimenty s ricinem, protože je pro lidi příliš nebezpečný.“ více na v článku na osel.cz

(na foto: plody skočce – nejjedovatější rostliny na světě)

Otrava se projevuje po dvou až třech hodinách příznaky podobnými chřipce. Ricin poškozuje játra, slezinu i ledviny. Jeden z nejprudších rostlinných jedů způsobuje shlukování červených krvinek v těchto orgánech a jejich následné selhání. Smrt nastává pátý až osmý den, pokud se postižené osobě nedostane lékařské pomoci. V případě otravy je nutné vyvolat zvracení (není-li spontánní), podat aktivní uhlí a dostatek tekutin a okamžitě přivolat lékařskou pomoc.


V tropech se skočec obecný nepěstuje jako okrasná letnička jako u nás, ale jako trvalka pro svoje užitné vlastnosti. Ze skočce se vyrábějí insekticidy, přípravky proti hlodavcům a repelenty. Tato rostlina je ale hlavně pěstována jako významná olejnina. Olej vylisovaný ze semen svařením (s vodou) ztrácí svoji jedovatost. Semena obsahují asi 50% mastného oleje, složeného hlavně z triglyceridů kyseliny ricinové. Velmi kvalitní ricinový olej se užívá jako velmi silné projímadlo, při výrobě kosmetických přípravků a používá se také jako motorový olej.

Nejjedovatější rostlina volně rostoucí v ČR

(na foto: květ oměje šalamounek a vpravo rostlina vyfocena v ČR)

Oměj šalamounek (Aconitum plicatum Rchb., syn.: Aconitum callibotryon Rchb.) je vytrvalá, prudce jedovatá rostlina z čeledi pryskyřníkovitých. Patří mezi ohrožené druhy rostlin České republiky. Je to vytrvalá 50 až 150 cm vysoká bylina. Lodyha je vzpřímená, pevná a lysá. Listy jsou střídavé, řapíkaté, dlanitě dělené s třemi laločnatými úkrojky. Kvete od května do srpna.

Nejjedovatější rostliny na prodej

Obě nejjedovatější rostliny si můžete koupit za pár korun na internetu, nebo v zahradnictví.

(na foto: balení semen skočce a oměje)

Skočec obecný – Ricinus communis – 3 semena za 36 kč
Oměj šalamounek – Aconitum plicatum – 7 semen za 30 kč

10 nejjedovatějších rostlin na světě

Seznamy jedovatých rostlin dostupné na internetu a v knihách se od sebe liší pořadím jednotlivých rostlin. Společného mají tu nejjedovatější – na prvním místě je vždy Skočec obecný. Níže uvedený seznam je tedy řazen dle abecedy. Jedná vždy o rostliny prudce jedovaté a člověku nebezpečné.

  • Ricinus communis Skočec obecný
  • Abrus precatorius Soterek obecný
  • Aconitum plicatum Oměj šalamounek
  • Ageratina Altissima
  • Atropa belladonna Rulík zlomocný
  • Cicuta maculata
  • Colchicum autumnale Ocún jesenní
  • Conium maculatum Bolehlav plamatý
  • Datura stramonium Durman obecný
  • Nerium oleander Oleandr obecný